02/11/2023

DAC8 – Verplichte gegevensuitwisseling voor cryptobezittingen

Op 17 oktober 2023 is de DAC8-richtlijn aangenomen. Deze richtlijn verplicht cryptodienstverleners vanaf 2026 de gegevens van cryptogebruikers met de belastingdiensten in de EU te delen. Daarnaast bepaalt DAC8 dat in bepaalde gevallen gegevens van natuurlijke personen dienen te worden gedeeld.

 

Inleiding

In onze bijdrage van december 2022 kondigden wij de komst van de richtlijn al aan. De richtlijn is inmiddels aangenomen. Lidstaten hebben tot en met 31 december 2025 om de richtlijn in de nationale wet te implementeren.

 

Achtergrond

DAC staat voor de Europese Richtlijn inzake Administratieve Samenwerking. De richtlijn staat toe dat gegevens met betrekking tot individuen en organisaties worden verzameld en (geautomatiseerd) uitgewisseld tussen lidstaten. DAC8 is de zevende herziening van de richtlijn en ziet voornamelijk op de informatie-uitwisseling rond de vermogenstoename en winsten gemaakt met crypto-transacties door EU-gebruikers.

Tot op heden ontbreken specifieke administratieplichten of andersoortige verplichtingen met betrekking tot cryptobezittingen. DAC8 beoogt de veronderstelde informatieachterstand bij Europese belastingdiensten te verkleinen. Ter illustratie, als gevolg van DAC2 zijn financiële instellingen binnen de EU verplicht informatie uit te wisselen met betrekking tot rekeninghouders. Met de opkomst van cryptoactiva en elektronisch geld wordt met DAC8 beoogd de reikwijdte van de huidige richtlijn te moderniseren.

 

DAC8 in het kort

Het richtlijnvoorstel verplicht aanbieders van cryptodiensten, zoals brokers, exchanges en aanbieders van digitale-wallets, om informatie te verzamelen over de identiteit van hun Europese klanten. Dit betekent dat deze dienstverleners moeten voldoen aan know-your-client-procedures voor EU-cliënten, ongeacht of de aanbieders daadwerkelijk zelf in Europees rechtsgebied zijn gevestigd.

De cryptodienstverleners zijn ook verplicht om gegevens te verzamelen over de transacties die hun klanten uitvoeren. Dit omvat zowel transacties waarbij crypto-activa worden gekocht of verkocht met normaal geld als transacties waarbij verschillende soorten cryptobezittingen worden uitgewisseld. Dit geldt voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende transacties. Bovendien zullen de transactiegegevens jaarlijks geautomatiseerd worden uitgewisseld met Europese belastingdiensten, waardoor belastinginning in de context van blockchain en tokens verbeterd wordt.

 

High-net-worth individual

Terwijl de huidige DAC-regels alleen gegevensuitwisseling toestaan met betrekking tot rulings van bedrijven, zal door de inwerkingtreding van DAC8 ook gegevensuitwisseling plaatsvinden met betrekking op de belastingaangelegenheden van een of meer natuurlijke personen. Gegevensuitwisseling zal plaatsvinden in het geval van een zogeheten advance cross-border ruling ten aanzien van (i) een transactie of reeks transacties waarbij het bedrag van de transactie(s) of reeks transacties groter is dan EUR 1 500 000, en (ii) de vaststelling van de fiscale woonplaats van een individu.

 

Tot slot

De praktische invulling van DAC8 kent nog veel onzekerheid. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met ondergetekenden.

 

Klik hier om het artikel in pdf te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving