02/06/2021

Actualiteiten uitstel van belastingbetaling in de coronacrisis

Vorige week heeft het kabinet aangekondigd dat het steunpakket voor banen en economie zal worden voortgezet in het derde kwartaal van 2021. Als onderdeel van dat pakket wordt voorgesteld de betalingsregeling voor openstaande belastingschulden te versoepelen. Hieronder schetsen wij u de actualiteiten rond het uitstel van belastingbetaling in de coronacrisis.

 

Uitstel van belastingbetaling in de coronacrisis

De bijzondere uitstelregeling voor belastingschulden vanwege de coronacrisis (“corona-uitstel”) voorziet in een initieel betalingsuitstel en een verlengd betalingsuitstel. Het initiële uitstel geldt voor fiscale schulden die opkomen gedurende een periode van drie maanden na indiening van het initiële verzoek om corona-uitstel. Indien de liquiditeitsprognose dat rechtvaardigt, kunnen ondernemingen vervolgens op verzoek verlengd betalingsuitstel krijgen van de Belastingdienst.

Tot en met 30 juni 2021 blijft het mogelijk om de Belastingdienst voor nieuw opkomende belastingschulden nog om initieel of verlengd corona-uitstel te verzoeken. Het kabinet handhaaft de regel dat alle vanaf 1 juli 2021 nieuw opkomende fiscale verplichtingen weer tijdig voldaan zullen moeten worden. Voor deze verplichtingen kan geen corona-uitstel meer aangevraagd worden. Voor deze verplichtingen zou eventueel een beroep kunnen worden gedaan op de reguliere regeling voor betalingsuitstel.

Dit maakt het belang van de aanvraag van corona-uitstel voor na vandaag nog opkomende verplichtingen in het algemeen beperkt: corona-uitstel zal in de regel alleen nog aangevraagd kunnen worden voor loon- en/of BTW-afdrachten over de tijdvakken april en mei. Zo de liquiditeitsprognoses van uw onderneming daartoe aanleiding geeft, raden wij u aan om samen met uw adviseur van HVK Stevens te bekijken welk uitstel nog verkregen kan worden. Ook adviseren wij u om kritisch te kijken naar de (voorlopige) aanslagen voor de vennootschapsbelasting. Indien tijdig opgelegd, zou voor deze aanslagen wellicht ook nog aanspraak bestaan op corona-uitstel en vervolgens de algemene betalingsregeling (zie onder).

Heeft uw onderneming eerder al initieel corona-uitstel gehad? Dan raden wij u aan om kritisch te bekijken of uw onderneming alle fiscale verplichtingen heeft voldaan die buiten de driemaandsperiode van het initiële uitstel zijn opgekomen. Als dat namelijk niet het geval is, dan kan dat aanleiding zijn voor de Belastingdienst om de algemene betalingsregeling te weigeren en volledige betaling van alle openstaande fiscale schulden te eisen vóór 1 juli aanstaande. In een voorkomend geval raden wij u aan om alle fiscale schulden die zijn opgekomen buiten de driemaandstermijn per ommegaande te voldoen dan wel uiterlijk op 30 juni aanstaande een verzoek om verlengd corona-uitstel in te dienen bij de Belastingdienst voor deze belastingschulden. De adviseurs van HVK Stevens ondersteunen u graag bij het opstellen van dit verzoek.

Versoepeling afbetalingsregeling

Het kabinet is voornemens de algemene betalingsregeling voor opgebouwde belastingschulden onder de corona-uitstelregeling te versoepelen. De start van de aflossingstermijn wordt met een jaar opgeschoven van de maand oktober 2021 naar oktober 2022. Ondernemingen krijgen daarmee na 30 juni aanstaande effectief maximaal 16 maanden de tijd vóórdat dient te worden begonnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld.

Het kabinet is van plan de aflossingstermijn te verlengen van 36 maanden naar 60 maanden. Binnen deze termijn dient de op 1 juli aanstaande openstaande belastingschuld in gelijke maandelijkse termijn te worden afgelost. De laatste aflossing zou dan in september 2027 moeten plaatvinden. Versneld aflossen kan uiteraard ook.

Voorwaarde voor de algemene betalingsregeling blijft dat vanaf 1 juli aanstaande weer wordt voldaan aan nieuw opkomende fiscale verplichtingen.

Invorderingsrente

De invorderingsrente is momenteel tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% per jaar. Het kabinet wil de invorderingsrente jaarlijks verhogen naar de volgende percentages:

  • per 1 januari 2022: 1%
  • per 1 juli 2022: 2%
  • per 1 januari 2023: 3%
  • per 1 januari 2024: 4%

De verhoging van deze rente vormt een incentive om openstaande belastingschulden eerder af te lossen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de regeling van uitstel van belastingbetaling in de coronacrisis verwijzen wij u naar onze algemene COVID-19 informatie pagina.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving