Daniëlle van Geldorp

SENIOR TAX CONSULTANT


+31 (0)6 30 98 80 96
d.vangeldorp@hvkstevens.com
Bekijken op LinkedIn

Sinds 1 april 2020 is Daniëlle werkzaam als belastingadviseur bij HVK Stevens. Door haar notariële en fiscale achtergrond houdt zij zich graag bezig met vraagstukken op het snijvlak van het civiel-juridische en fiscaalrechtelijke vakgebied. Daniëlle is hiervoor zes jaar werkzaam geweest bij Deloitte. De afgelopen jaren bestonden haar werkzaamheden met name uit het adviseren van (zeer) vermogende particulieren, familiebedrijven, advocaten(kantoren) en CFO/CEO-level over de groei, het beheer en de overdracht van vermogen.

Daniëlle heeft een focus voor advisering en begeleiding op het gebied van estate planning. Ze heeft veel affiniteit met de erf-en schenkbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting en heeft tevens ervaring in de corporate Legal praktijk (diverse herstructureringen, oprichting en liquidatie van vennootschappen) en vennootschapsbelasting praktijk. Door deze combinatie van vakgebieden is zij in staat om iedere cliënt in de breedte te adviseren.

Haar interesse gaat uit naar het geven van advies over het maken en aanpassen van huwelijkse voorwaarden en testamenten, fiscale begeleiding en advisering bij echtscheiding, afwikkeling van nalatenschappen, het maken van schenkingsplannen (t.b.v. afstammelingen of goede doelen) en bedrijfsopvolging. Daarnaast heeft zij ervaring met het optimaliseren van de fiscale structuur en vermogensbescherming (privacy) en het samenbrengen en in stand houden van familievermogens.

Daniëlle heeft een tweeluik geschreven over de aansluiting van de bedrijfsopvolgingsregeling op het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht bij versterf en een overzichtsartikel over (het gebruik c.q. kwalificatie van) soort aandelen.

Daniëlle is voorzitter van de Jonge Orde van Belastingadviseurs.

SPECIALISATIES

 • Vermogende particulieren
 • Familiebedrijven
 • Estate planning (waaronder advisering omtrent huwelijksvermogensrecht, zoals uitvoering van verrekenbedingen en echtscheiding, erfrecht en afwikkeling nalatenschappen)
 • Schenkingen
 • BedrijfsopvolgingAfgezonderd particulier vermogen
 • Goede doelen/ANBI’s
 • Specifieke civielrechtelijke aangelegenheden

OPLEIDING

 • Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
 • Master Fiscaal Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Master Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Bachelor Fiscaal Recht aan de Universiteit van Maastricht
 • Bachelor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Maastricht

Maak ook kennis met onze andere collega’s:

Alle medewerkers