Daniëlle van Geldorp

SENIOR TAX CONSULTANT


+31 (0) 6 30 98 80 96
d.vangeldorp@hvkstevens.com
Bekijken op LinkedIn

Sinds 1 april 2020 ben ik werkzaam als belastingadviseur bij HVK Stevens. Door mijn notariële en fiscale achtergrond hou ik me graag bezig met vraagstukken op het snijvlak van het civiel-juridische en fiscaalrechtelijke vakgebied. Hiervoor ben ik zes jaar werkzaam geweest bij Deloitte. De afgelopen jaren bestonden mijn werkzaamheden met name uit het adviseren van (zeer) vermogende particulieren, familiebedrijven, advocaten(kantoren) en CFO/CEO-level over de groei, het beheer en de overdracht van vermogen.

Mijn focus ligt op de advisering en begeleiding op het gebied van estate planning. Ik heb veel affiniteit met de erf-en schenkbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting en ik heb daarnaast ervaring in de corporate Legal praktijk (diverse herstructureringen, oprichting en liquidatie van vennootschappen) en vennootschapsbelasting praktijk. Door deze combinatie van vakgebieden ben ik in staat om iedere cliënt in de breedte te adviseren.

Mijn interesses gaan uit naar het geven van advies over het maken en aanpassen van huwelijkse voorwaarden en testamenten, fiscale begeleiding en advisering bij echtscheiding, afwikkeling van nalatenschappen, het maken van schenkingsplannen (t.b.v. afstammelingen of goede doelen) en bedrijfsopvolging. Daarnaast heb ik ervaring met het optimaliseren van de fiscale structuur en vermogensbescherming (privacy) en het samenbrengen en in stand houden van familievermogens.

Ik heb een tweeluik geschreven over de aansluiting van de bedrijfsopvolgingsregeling op het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht bij versterf en een overzichtsartikel over (het gebruik c.q. kwalificatie van) soort aandelen.

Ook ben ik voorzitter van de Jonge Orde van Belastingadviseurs.

SPECIALISATIES

 • Vermogende particulieren
 • Familiebedrijven
 • Estate planning (waaronder advisering omtrent huwelijksvermogensrecht, zoals uitvoering van verrekenbedingen en echtscheiding, erfrecht en afwikkeling nalatenschappen)
 • Schenkingen
 • BedrijfsopvolgingAfgezonderd particulier vermogen
 • Goede doelen/ANBI’s
 • Specifieke civielrechtelijke aangelegenheden

OPLEIDING

 • Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
 • Master Fiscaal Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Master Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Bachelor Fiscaal Recht aan de Universiteit van Maastricht
 • Bachelor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Maastricht

Maak ook kennis met onze andere collega’s:

Alle medewerkers