Ik heb veel ervaring op het gebied van nationale en internationale advisering, zowel op het gebied van overnames en herstructureringen, als op het beoordelen van de fiscale gevolgen van (internationale) transacties. Voorts heb ik veel overleg gevoerd met de Belastingdienst over allerhande onderwerpen, al dan niet om zekerheid vooraf te krijgen over de fiscale gevolgen van voorgenomen plannen. Ook ben ik betrokken bij uitbreiding van werkzaamheden over de grens en de fiscale gevolgen daarvan alsmede bij procedures bij de rechter.

Ik heb een brede interesse voor goede doelen. Over dit onderwerp heb ik diverse lezingen en seminars gegeven. Ik heb jarenlange ervaring met de beoordeling van de ANBI-status van cliënten. Ik stem de ANBI-status vaak vooraf af met de Belastingdienst of kijk naar een alternatieve wijze van structurering van activiteiten bij ANBI’s. Daarbij beoordeel ik ook de andere fiscale risico’s en kansen.

MEER OVER ONZE ANBI EXPERTISE

SPECIALISATIES

 • Vennootschapsbelasting
 • Nationale en internationale structurering
 • Fusies en overnames
 • Financieringsstructuren
 • Investeringsstructuren (corporate en privé)
 • Belastingheffing bij stichtingen en verenigingen
 • ANBI’s: toetsen ANBI-status en publicatieverplichtingen
 • Giftenaftrek
 • Fusies maatschappelijke instellingen

OPLEIDING

 • Beroepsopleiding Belastingadviseurs van De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
 • Fiscale economie Erasmus Universiteit Rotterdam

Maak ook kennis met onze andere collega’s:

Alle medewerkers