25/04/2018

Overgangsregeling: spoedreparatie fiscale eenheid

Op 20 april jl. heeft Staatssecretaris Snel van Financiën geantwoord op Kamervragen over de aangekondigde spoedreparatiemaatregelen voor de fiscale eenheid binnen de vennootschapsbelasting. Deze spoedreparatiemaatregelen kunnen nadelig zijn voor het bedrijfsleven omdat binnen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting rente zichtbaar wordt, die beperkt aftrekbaar kan zijn. Een onzekere factor daarbij is dat de precieze maatregelen nog niet bekend zijn, terwijl zij al wel zijn ingegaan.

Overgangsregeling

Om tegemoet te komen aan het bedrijfsleven wordt een overgangsmaatregel voorgesteld met betrekking tot niet aftrekbare rente (in de zin van 10a Wet Vennootschapsbelasting). Hiermee krijgt de belastingplichtige de gelegenheid om binnen een tijdelijke overgangsperiode bepaalde nadelige gevolgen van de spoedreparatiemaatregelen te voorkomen. Deze tegemoetkoming geldt overigens alleen voor beperkte bedragen aan rente (maximaal 100.000 euro).

De hiervoor genoemde overgangsmaatregel houdt in dat tot en met 31 december 2018 de renteaftrekbeperking, onder voorwaarden, geen toepassing vindt wanneer “het gaat om een op 25 oktober 2017, 11.00 uur, bestaande schuld die rechtens dan wel in feite direct of indirect verschuldigd is aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon. Daarnaast dient die schuld rechtens dan wel in feite direct of indirect verband te houden met één van de in art. 10a lid 1 Wet VPB 1969 bedoelde rechtshandelingen, die vóór 25 oktober 2017, 11.00 uur, is verricht. Daarnaast moet het bedrag van die renten op al die schulden tezamen per twaalf maanden maximaal EUR 100.000 bedragen“.

Met betrekking tot het hiervoor genoemde bedrag van EUR 100.000 merken wij op dat het niet gaat om een drempel. De overgangsregeling is alleen van toepassing indien de totale renten op de schulden in een jaar maximaal EUR 100.000 bedragen. Indien dit meer is zal het volledige rentebedrag onder de renteaftrekbeperking kunnen vallen.

Andere oplossingen

Wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van de overgangsregeling is het van belang om te bepalen in hoeverre de rente niet aftrekbaar is. Helaas is dat nog niet in alle gevallen duidelijk, maar er zijn ook andere oplossingen denkbaar zoals bijvoorbeeld een fusie of andere wijze van financiering.

Ten slotte

De verwachting verder is dat spoedreparatiemaatregelen nog voor het einde van deze kabinetsperiode worden opgevolgd door een concernregeling die toekomstbestendig is. Echter over de exacte vormgeving en het moment van invoering zal nog nader overleg plaatsvinden.

Graag bespreken wij de gevolgen van het voorgaande nader met u.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving