14/10/2019

Belastingbesparing door cumulatie van energieaansluitingen

De toenemende energielasten zijn de afgelopen jaren punt van discussie. De jaarlijkse energierekening zou goedkoper worden. Tot op heden is deze gemaakte belofte door het kabinet nog niet nagekomen. Het op Prinsjesdag aangekondigde belastingplan 2020 moet daar verandering in brengen.

Zo gaat het totaal aan energiebelasting voor huishoudens omlaag en gaan de grootverbruikers een eerlijker deel betalen. Meer specifiek gaat het tarief in de eerste schijf voor elektriciteit met 0,09 cent per kWh omlaag en voor aardgas met 3,99 cent per m3 omhoog.

Heft in eigen handen

Voor de oplettende groot energieverbruiker biedt de wetgever nog steeds de mogelijkheid tot energiebesparing. Dit kan door het cumuleren van de in gebruik zijnde energieaansluitingen. Want, grootverbruik wordt net zoals de voorgaande jaren ook in 2020 tegen een lager tarief belast dan regulier (huishoudelijk) verbruik (kleinverbruiker).

Een verzoek tot teruggaaf van energiebelasting dient door de verbruiker zelf te worden ingediend. Wel gaan bedrijven vanaf 2020 voor twee derde in plaats van de helft bijdragen aan de opslag van duurzame energie (ODE) en daarmee meer betalen dan huishoudelijke gebruikers. Deze laatste krijgen daarnaast in 2020 extra tegemoetkoming in de zin van een hogere heffingskorting per aansluiting van EUR 435,68 (2019 EUR 257,54) exclusief de btw.

Gunstiger tarief door cumulering

Om uit de hoog belaste laagverbruikstariefschijven te komen is het voor eigenaren (groot) energieverbruikers met meerdere onroerende zaken dan wel een onroerende zaak met meerdere energieaansluitingen de hoogste tijd om nog dit jaar actie te ondernemen en deze individuele aansluitingen te gaan cumuleren tot één aansluiting.

Uiteraard indien de situatie zich daarvoor leent. Immers, met terugwerkende kracht kan nog dit jaar tot en met 2014 en aankomend jaar tot 2015 nog een verzoek tot teruggaaf energiebelasting worden ingediend. Mogelijk zal deze aanzienlijke besparing in de jaren hierna afnemen door toenemende hocus pocus rond de tariefstelling maar voor nu is dat nog koffie dik kijken.

Cijfermatige besparing

Ter voorbeeld het effect van individuele heffing per energieaansluiting per onroerende zaak ten opzichte van cumulering in een bedrijfssituatie:

Een bedrijf bestaat uit verschillende gebouwen zoals het hoofdkantoor, een magazijn en enkele bijgebouwen. Duidelijk is dat de gebouwen bij elkaar behoren onder hetzelfde bedrijf. De gebouwen liggen in dezelfde gemeente binnen een straal van enkele honderden meters. Ieder gebouw heeft in deze situatie zijn eigen aansluiting.

Het verbruik ligt gemiddeld op 60.000 m3 / 50.000 kWh per gebouw. Bij een vijftal gebouwen betekent dit in totaal een verbruik van 300.000 m3 / 250.000 kWh. De belasting op gas en elektriciteit bedraagt in dit geval ca. EUR 20.700 per gebouw. In totaal EUR 103.500 voor de vijf gebouwen. Indien cumulering zou zijn toegepast komt men tot een totale belastingheffing van ca. EUR 64.300. Kortom, een belastingbesparing van ruim EUR 39.000.

Een verzoek tot teruggaaf energiebelasting kan worden ingediend over de periode tot vijf jaar terug. Dit betekent dat voor de jaren 2014 tot en met 2018, indien ingediend voor 1 december 2019, nog dit jaar kan worden teruggevraagd. Mits aan alle vereisten wordt voldaan zal het verzoek worden toegekend.

Dus, heeft u meerdere panden met individuele energieaansluiting of een pand met meerdere energieaansluitingen in uw bezit, controleer dan nog eens goed uw energienota’s.

 

Dit artikel is gepubliceerd op de website van Vastgoedjournaal. Voor het volledige bericht in pdf klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving