International Tax
26/11/2020 HVK Stevens

DAC6-gegevensportaal gereed voor gebruik

Het gegevensportaal waarmee grensoverschrijdende fiscale constructies gemeld kunnen worden bij de Belastingdienst, is gereed voor gebruik.

De Mandatory Disclosure Richtlijn (DAC6) verplicht dat potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies gemeld moeten worden bij de Belastingdienst. Allerlei soorten afspraken, (nieuwe) structuren en overeenkomsten met een internationaal karakter kunnen hieronder vallen, onder meer als die een belastingvoordeel op het oog hebben. Ook structuren die naar het voorkomt niet als agressief zijn te bestempelen, kunnen hier toch onder vallen.

Wie verplicht is om te melden, hangt af van de betrokkenheid van een belastingadviseur of andere intermediair. Zijn laatstgenoemden betrokken bij een grensoverschrijdende constructie of hebben zij hierbij geassisteerd, dan zijn zij de meldingsplichtige. Wanneer hier geen sprake van is zal de belastingplichtige zelf moeten melden.

Voor het melden van een meldingsplichtige constructie, is eHerkenning niveau 3 of hoger vereist. Mocht u nog niet in het bezit zijn van eHerkenning, dan raden wij aan dit spoedig aan te vragen. De aanvraag kan namelijk enkele weken in beslag nemen. Komt u niet in aanmerking voor eHerkenning, dan kunt u zich aanmelden via een online registratieformulier. Aanmelden voor eHerkenning, dan wel het registratieformulier kan via deze link.

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om te melden. U of uw adviseur heeft tot 28 februari 2021 om meldingsplichtige constructies te melden waarvan de eerste stap van de implementatie tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020 is gezet. Meldingsplichtige constructies die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 zijn gedeeld, dient u voor 31 januari 2021 te melden. Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die vanaf 1 januari 2021 worden gedeeld of geïmplementeerd, dienen binnen 30 dagen gemeld te worden.

Indien u vragen hebt over het melden van een constructie – al dan niet door u zelf – dan kunt u contact opnemen met Koen Neutgens.