22/01/2019

Gemeenten mogen geen winst maken op de omgevingsvergunning | Vastgoedjournaal

Het moge duidelijk zijn, het verstrekken van het recht om te mogen bouwen (oftewel de omgevingsvergunning) vormt een aanzienlijke inkomstenbron voor gemeenten. Alhoewel zij de nodige kosten maken bij het verstrekken van de vergunningen, hanteren diverse gemeenten het beleid van ‘de grote projecten dragen de kosten van de kleinere projecten’ – hetgeen overigens is toegestaan. Wat niet mag, is ‘winst’ maken met de ontvangen baten. Oftewel: er geldt een wettelijk winstverbod welke intreedt wanneer de baten de lasten voor het product omgevingsvergunning overstijgen.

Met name bij bouwprojecten met een aanzienlijke bouwsom kan deze aanslag aan legesgelden disproportioneel hoog oplopen. De hoogte van de bouwleges behelst namelijk een percentage van de bouwsom. Veelal een tariefpercentage van omstreeks 3% wat overigens wel per jaar en per gemeente kan verschillen. Ook kan de heffing volgens een schijvensysteem verlopen zoals bij de gemeente Amsterdam, waarbij het heffingspercentage voor 2019, verdeeld over vijf schijven tussen de 1,5% en 3,88% ligt. Hierbij zij opgemerkt, dat vanaf de vierde schijf voor bouwsommen vanaf €5 miljoen het bedrag aan te betalen legesgelden de €160.000 al ruimschoots overstijgt.

Wij, Hoite Schaap en Johannes ten Cate, beiden werkzaam bij HVK Stevens, zien in praktijkgevallen dat gemeenten meer dan eens te voorzichtig begroten. Dit valt eveneens op te maken uit de omvang van de gevormde voorzieningen en-/ of reserves. Deze worden namelijk te vaak gevoed met de door bouwleges behaalde winst. Met andere woorden: dit duidt op een ondermijning van het winstverbod. Het loont om stil te staan bij uw aanslag leges omgevingsvergunning en de hoogte hiervan te toetsen naar proportionaliteit. Want kostendekkend is zoals de aanslag zal moeten zijn, maar winstgevend, dat niet!

HVK Stevens werpt voor u graag een kritische blik op de ontvangen aanslag leges omgevingsvergunning en ondersteunt u desgewenst bij mogelijke vervolgacties. Met onze ervaring zouden wij voor u significante bedragen kunnen besparen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek.

 

Bron: Vastgoedjournaal 22-01-2019 11:28, Ramon Holle.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving