30/11/2017

Nieuwe inhoudingsvrijstelling dividendbelasting leidt tot lastenverzwaring

De verwachting is dat per 1 januari 2018 de Nederlandse inhoudingsvrijstelling op deelnemingsdividenden voor de dividendbelasting wordt verruimd. Dit zal echter wel gepaard gaan met een (administratieve) lastenverzwaring voor bestuurders van Nederlandse vennootschappen. Om in het vervolg de inhoudingsvrijstelling te kunnen toepassen, dient namelijk aan speci eke voorwaarden te worden voldaan.
Naar huidig recht wordt de inhoudingsvrijstelling automatisch toegepast wanneer, kort gezegd, de opbrengstgerechtigde in een EU-lidstaat is gevestigd en de deelnemingsvrijstelling (aandelenbelang van 5% of meer) van toepassing is. Per 1 januari 2018 dient voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling echter een opgaafformulier te worden overhandigd aan de Belastingdienst, waaruit blijkt dat aan de nadere voorwaarden voor de inhoudingsvrijstelling wordt voldaan.

Lees het artikel >

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving