HVK Stevens
17/06/2019 HVK Stevens

De nieuwe kleineondernemingsregeling (KOR)

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) aangepast. Vanaf dat moment is het mogelijk om te kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe KOR mag de omzet van een ondernemer niet meer bedragen dan EUR 20.000 per kalenderjaar.

De gevolgen van de keuze voor vrijstelling zijn dat:

• Er geen btw meer in rekening mag worden gebracht aan afnemers;
• Er daarom ook geen inrekening gebrachte btw meer in aftrek mag worden gebracht of teruggevraagd van de Belastingdienst; en
• Er geen btw-aangifte meer hoeft te worden gedaan.

Huidige KOR vervalt

Wanneer de nieuwe KOR ingaat per 1 januari 2020 vervalt de huidige KOR en daarmee de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf die datum bestaat dan niet langer een belastingvermindering voor de btw maar een vrijstelling.

Wanneer een ondernemer gebruik wil maken van de nieuwe KOR dan moet vóór 2020 een verzoek zijn ingediend voor de toepassing van de nieuwe KOR.

Wie nu al gebruik maakt van de huidige KOR, hoeft zich niet zelf aan te melden. De Belastingdienst meldt deze ondernemer automatisch aan voor de vrijstelling. De Belastingdienst stuurt deze kleine ondernemers hierover een aparte brief. Hierin staat ook uitleg wat een ondernemer moet doen indien de ondernemer geen gebruik wil maken van de vrijstelling.

Nieuwe KOR voor alle ondernemingsvormen

In tegenstelling tot de huidige KOR kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s gebruik maken van de nieuwe KOR.

Aanmelden nieuwe KOR

Een ondernemer kan zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR. Als een ondernemer direct (vanaf 1 januari 2020) wil deelnemen, dan moet vóór 20 november 2019 de aanmelding zijn ingediend bij de Belastingdienst.

Let op dat vanaf het tijdstip dat de ondernemer het verzoek heeft gedaan voor deelname aan de nieuwe KOR, geldt de nieuwe KOR voor tenminste drie jaar.

Praktijk

Voor de ene ondernemer kan het interessanter zijn om mee te doen aan de nieuwe KOR dan voor de andere. Dit hangt af van de specifieke situatie. Twijfelt u of u mee kunt doen met de nieuwe KOR, bijvoorbeeld omdat u niet weet hoe u uw omzet moet schatten? Of welke omzet meetelt voor de nieuwe KOR? Wij brengen graag samen met u in kaart of de nieuwe KOR interessant kan zijn voor u.

Ook helpen wij u uiteraard graag bij het aanmelden voor de nieuwe KOR of bij enige andere vragen die zijn opgekomen na het lezen van het voorgaande.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: