10/12/2019

Nieuwsupdate Wetsvoorstel UBO-register

Wetsvoorstel vandaag aangenomen

Vandaag is het wetsvoorstel aangenomen dat verplicht om de UBO van entiteiten in te schrijven in een nieuw openbaar register (naar aanleiding van de Europese anti-witwasrichtlijn). Het Nederlandse UBO-register zal per 10 januari 2020 worden ingevoerd.

Wie moet geregistreerd worden?

In het UBO-register wordt informatie opgenomen van iedere persoon met een belang van meer dan 25% in een naar Nederlands recht opgerichte BV, NV (tenzij beursgenoteerd), CV, stichting (ook de Stichting Administratiekantoor), vereniging en kerkgenootschap.

Indien niemand een belang heeft van meer dan 25%, is er geen UBO. In dat geval zal een pseudo-UBO worden aangewezen. Dit zal een van de statutaire bestuurders zijn.
UBO’s van entiteiten die in Nederland gevestigd zijn maar niet zijn opgericht naar het recht van Nederland worden niet opgenomen in het UBO-register.

Tijdens de behandeling in de kamer is besproken dat entiteiten die buiten Nederland worden opgericht en hun zetel verplaatsen naar Nederland, de UBO moeten registreren. Voor de volledigheid willen wij benadrukken dat dit slechts gaat om de verplaatsing van de statutaire zetel en niet wanneer de feitelijke leiding naar Nederland wordt verplaatst.

Wat moet geregistreerd worden?

Wanneer u UBO bent, dienen van u de volgende gegevens opgenomen te worden in het UBO-register:

  • naam;
  • geboortemaand en -jaar;
  • woonstaat;
  • nationaliteit;
  • aard van het belang (economisch of zeggenschap);
  • omvang van het belang (dit wordt gepubliceerd in bandbreedtes >25% – 50%, 50% – 75% en 75% – 100%).

Bovenstaande gegevens zijn openbaar toegankelijk.

Daarbij moet nog extra informatie worden opgenomen die slechts toegankelijk is voor de bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld uw geboortedatum en BSN-nummer.
Overigens kan de UBO niet zien wie zijn informatie heeft opgevraagd, maar het is wel zichtbaar hoeveel inzagen er zijn geweest. Ten behoeve van de autoriteiten wordt wel bijgehouden wie de gegevens raadpleegt, doordat er persoonlijk moet worden ingelogd.

Wie heeft toegang tot het UBO-register?

Het UBO-register wordt openbaar toegankelijk. Wel wordt ten behoeve van de autoriteiten bijgehouden wie de gegevens raadpleegt. Eenieder die het UBO-register raadpleegt zal door de Kamer van Koophandel worden geïdentificeerd.
Een UBO kan niet zien wie zijn informatie heeft opgevraagd, maar het is voor de UBO wel zichtbaar hoeveel inzagen er zijn geweest.

Uitzonderingen op registratieplicht

De eenmanszaak, publiekrechtelijke rechtspersonen en de VvE vallen niet onder de registratieplicht.
Onder voorwaarden is het op verzoek mogelijk om de UBO-informatie af te schermen. Nederland heeft er voor gekozen om de privacy te beschermen van de UBO die bescherming onder de Politiewet geniet. Dit kan bijvoorbeeld indien sprake is van blootstelling aan een onevenredig risico (een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie). Afscherming zal in de praktijk echter niet snel aan de orde zijn. U kan een verzoek tot afscherming indienen bij de Kamer van Koophandel.

Ook minderjarigheid is een grond voor bescherming. Hoewel daar meermaals voor gepleit is, worden minderjarige UBO’s niet automatisch afgeschermd. Bij registratie kan u echter eenvoudig aangeven (d.m.v. aanvinken van een hokje) dat sprake is van bescherming vanwege minderjarigheid.

Hoe lang zichtbaar?

Bent u eenmaal geregistreerd als UBO na 10 januari 2020, dan zal uw informatie tot tien jaren na uitschrijving als UBO kunnen worden ingezien.

ANBI’s

Het UBO-register kent geen specifieke uitzondering voor ANBI’s. Als de ANBI een stichting of vereniging is, dient zij haar (pseudo) UBO’s op te geven. Wel zal er duidelijk onderscheid worden gemaakt wanneer er sprake is van de registratie statutair aangewezen personen van een ANBI.

Per wanneer?

Het UBO-register wordt ingevoerd per 10 januari 2020. Hierdoor zal uiteindelijk alle UBO-informatie met terugwerkende kracht naar die datum worden opgenomen in het UBO-register.
Voor nieuwe entiteiten opgericht na 10 januari 2020 geldt een registratietermijn van een week (de notaris die betrokken is zal daarvoor meestal zorgdragen).

Indien na 10 januari 2020 ten aanzien van een bestaande entiteit een wijziging van de UBO plaatsvindt, of diens uiteindelijke belang wijzigt, dient ook binnen een week de UBO informatie te worden geregistreerd. Dit zal in de praktijk ook vaak verzorgd worden door de notaris die betrokken is bij de structurering

Voor bestaande entiteiten geldt een termijn van 18 maanden na 10 januari 2020. Dit betekent dat alle entiteiten die informatie over de UBO moeten publiceren, deze informatie uiterlijk op 10 juli 2021 moeten hebben aangeleverd. De Kamer van Koophandel gaat alle vennootschappen hiervoor aanschrijven.

Verantwoordelijk voor registratie

Verantwoordelijk voor de registratie is het bestuur van de entiteit. UBO’s zijn verplicht mee te werken met het verstrekken van gegevens. Overtreding van deze verplichting wordt aangemerkt als een economisch delict (met als gevolg een boete of gevangenisstraf), vergelijkbaar met het niet publiceren van een jaarrekening voor een B.V.

Fonds voor gemene rekening

Een tweede UBO-register dient bijgehouden te worden voor de registratie van de UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies. Het fonds voor gemene rekening (‘FGR’) zal worden opgenomen in dat register. Er wordt vaak gebruik gemaakt van het FGR omdat het geen verplichting heeft de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Het tweede register is verplicht vanaf 10 maart 2020. Het wetsvoorstel hiervoor is tot op heden nog niet gepubliceerd.

Tot slot

U heeft nog tot uiterlijk 10 januari 2020 de tijd om uw structuur voor te bereiden op het UBO-register. Hoewel het kort dag is, begrijpen wij het dat u waarde hecht aan uw privacy. Wij zijn altijd bereid om met u te kijken naar de mogelijkheden voor uw situatie. Indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving