16/04/2020

Subsidieregeling instandhoudingskosten monumenten

Vanaf 1 maart kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie een aanvraag indienen via de website van Cultureel Erfgoed voor de “instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten”. Zij hebben hier tot en met 30 april de tijd voor. In deze bijdrage gaan wij allereerst in op de fiscale aftrek van uitgaven voor rijksmonumentenpanden zoals deze gold tot en met 31 december 2018. Vervolgens zullen wij de per 1 januari 2019 ingevoerde subsidieregeling behandelen, waarbij we tevens ingaan op de overgangsregeling voor onderhoudsprojecten die reeds in 2018 zijn gestart maar doorlopen in 2019.

Conclusie

Per 1 januari 2019 is de fiscale aftrek van uitgaven voor rijksmonumenten in de Wet inkomstenbelasting 2001 definitief afgeschaft. Om het rijksmonumentenonderhoud met ingang van 2019 te blijven ondersteunen is voor de fiscale aftrek een subsidie in de plaats gekomen. Op basis van die subsidieregeling kunnen particuliere eigenaren die in het bezit zijn van een rijksmonument met een woonfunctie vanaf 1 maart a.s. een subsidie aanvragen via www.cultureelerfgoed.nl. Handvatten om te kunnen bepalen welke kosten voor subsidie in aanmerking komen worden gegeven in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De aanvrager van de subsidie zal bij het indienen van de subsidieaanvraag aan de hand van stukken moeten aantonen welke kosten zijn gemaakt die in aanmerking komen voor subsidie. Indien het gaat om kosten van meer dan € 70.000, dient aanvullend een inspectierapport te worden ingediend. De administratieve last voor de particuliere eigenaar lijkt hiermee zwaarder te zijn geworden dan bij de voormalige aftrekregeling in de aangifte inkomstenbelasting. In dat opzicht lijkt de regeling geen verbetering. Ook is de hoogte van het subsidiepercentage onduidelijk indien het subsidieplafond wordt bereikt. In dat kader kan men er verstandig aan doen om zo vroeg mogelijk een subsidie aanvraag in te dienen. Tot slot geldt voor projecten die in 2018 zijn gestart, maar in 2019 doorlopen, een overgangsregeling. Hiermee wordt voorkomen dat kosten die niet onder de oude regeling in aftrek kunnen worden gebracht ook niet voor subsidie in aanmerking komen. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie hebben vanaf 1 maart 2020 twee maanden de tijd om de subsidieaanvraag over het kalenderjaar 2019 in te dienen. Wacht hier niet te lang mee, want indien de aanvraag na 30 april 2020 wordt ingediend, zal deze automatisch worden afgewezen.

Om het gehele artikel, geschreven door Karsten de Heus en Robin van Santen, gepubliceerd in nummer 2 2020 van het Fiscaal praktijkblad te openen in PDF, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving