17/01/2020

Vijf BTW tips voor het begin van 2020

In de onderstaande nieuwsbrief geven wij u graag vijf btw tips voor het begin van het nieuwe jaar 2020.

 

Tip 1. Let bij het indienen van uw laatste btw-aangifte over het tijdvak 2019 onder andere op het volgende:

 

De BUA-correctie

Heeft u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voorzieningen voor uw personeel in 2019, dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting. Dit is het gevolg van het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA). Als u in 2019 btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen heeft afgetrokken, moet u bij de laatste btw-aangifte over 2019 nagaan of u één of meer personeelsleden of relaties hiermee voor meer dan EUR 227 (exclusief btw) heeft bevoordeeld. Heeft u personeelsleden of relaties voor meer dan EUR 227 (exclusief btw) bevoordeeld, dan moet u in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2019 de afgetrokken btw corrigeren en alsnog voldoen.

 

Correctie privégebruik auto 2019

Heeft u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend en wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt. U kunt dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor btw-belaste omzet. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. Deze correctie moet worden toegepast in uw laatste btw-aangifte van 2019. Voor het bepalen van het privégebruik moet een kilometeradministratie worden bijgehouden. U kunt er ook voor kiezen om het privégebruik bij te houden via de forfaitaire regeling, waarbij u uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM).

 

Tip 2. Controleer uw ingediende btw-aangiften over 2019

Heeft u al een controle gedaan van al uw ingediende btw-aangiften in 2019. Zo niet, controleer dan zo spoedig mogelijk of uw ingediende btw-aangiften over 2019 allemaal correct zijn. Blijkt uit uw controles dat over 2019 te weinig btw is aangegeven of dat juist te veel is afgedragen, dan kunt u dit vóór 1 april 2020 nog corrigeren met een zogenoemde suppletieaangifte. U betaalt dan over het bedrag van de naheffingsaanslag géén belastingrente. Wel kunt u over het verschuldigde bedrag een verzuimboete krijgen. U hoeft slechts een suppletieaangifte te doen bij een totale correctie van meer dan EUR 1.000. Lagere correcties mag u verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte. Daarnaast kunt u correcties maken tot 5 jaar terug.

 

Tip 3. Let op dat de zogenoemde vier btw ‘quick fixes’ per 1 januari 2020 in werking zijn getreden. Het gaat hierbij om de volgende wijzigingen:

 

1. Btw-nummer bij toepassing van het btw-nultarief

Bij grensoverschrijdende intracommunautaire leveringen mag onder voorwaarden het btw-nultarief worden toegepast. Als aanvullende voorwaarde geldt hierbij vanaf 1 januari 2020 dat de afnemer een geldig btw-nummer heeft. Als een leverancier niet beschikt over een geldig btw-nummer van de afnemer kan per 1 januari 2020 het btw-nultarief niet langer worden toegepast. Daarnaast dient de ondernemer als voorwaarde voor toepassing van het btw-nultarief verplicht een ICP-opgaaf in te dienen.

 

2. Bewijsregels voor grensoverschrijdende leveringen

Om het btw-nultarief voor intracommunautaire leveringen toe te passen moet er daarnaast voldoende bewijs worden geleverd dat de goederen naar een andere EU-lidstaat zijn verzonden. Er is sprake van voldoende bewijs wanneer een leverancier beschikt over twee niet tegenstrijdige bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld een CRM-vrachtbrief en bankafschrift van de betaling van het vervoer).

 

3. Vereenvoudiging regeling inzake voorraad op afroep

Bij voorraad op afroep brengt een leverancier zijn goederen over naar een opslag van een bekende afnemer in een andere EU-lidstaat. De goederen blijven hierbij in eigendom van de leverancier totdat de afnemer deze uit de voorraad haalt. Per 1 januari 2020 is voor de leverancier bij de overbrenging in beginsel niet langer sprake van een fictieve intracommunautaire levering en verwerving in de EU-lidstaat van vertrek en aankomst. Hierdoor hoeft de leverancier zich niet in de EU-lidstaat van aankomst te registreren. Pas op het moment dat de afnemer de goederen daadwerkelijk afneemt is sprake van een intracommunautaire levering bij de leverancier en een intracommunautaire verwerving bij de afnemer. Voorgaande dient nog wel apart te worden vastgelegd in de bedrijfsadministratie en dit moet ook worden verantwoord in de ICP-opgaaf.

 

4. De regels voor opeenvolgende grensoverschrijdende leveringen binnen de EU

Deze regeling ziet op de zogenoemde ketentransacties. Bij een ketentransactie gaat het om de levering van goederen tussen drie of meer btw-ondernemers in verschillende EU-lidstaten, waarbij maar één keer sprake is van een intracommunautaire levering. De regeling bepaalt aan welke van de opvolgende leveringen in de keten het intracommunautair vervoer of de verzending moet worden toegeschreven. Alleen die levering wordt dan aangemerkt als de intracommunautaire levering. De overige leveringen binnen de keten worden aangemerkt als een binnenlandse levering.

 

Tip 4. Let op dat de kleine ondernemingsregeling (KOR) per 1 januari 2020 is gewijzigd

In de nieuwe regeling kunt u kiezen voor een btw-vrijstelling wanneer u niet meer dan EUR 20.000 omzet in een kalenderjaar heeft. Als gevolg hoeft u dan geen btw meer te berekenen aan uw klanten. Echter, heeft u dan ook geen recht meer op aftrek van btw. Wanneer u gebruik wil maken van de KOR moet uw aanmelding uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april 2020, dan moet uw aanmelding uiterlijk 3 maart 2020 binnen zijn.

 

Tip 5. Ga na of u over 2019 nog onbetaalde facturen heeft waarop u wel btw heeft afgedragen

Vanaf 1 januari 2017 heeft u als crediteur uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering recht op btw teruggaaf. Heeft u dus voor 1 januari 2019 facturen uitgereikt en zijn deze nog niet betaald, dan kunt u in de eerste btw-aangifte van 2020 de afgedragen btw op deze facturen terugkrijgen. Let op dat als de oninbare vordering op een later tijdstip alsnog wordt betaald, u de eerder op de btw-aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw op btw-aangifte moet voldoen.

 

Voor het nieuwsbericht in PDF klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving