22/11/2019

Impact Jaarplan 2020 van de Belastingdienst

Deze week heeft staatsecretaris Snel van Financiën het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit plan bevat onder meer de uitvoerings- en toezichtstrategieën van de Belastingdienst voor 2020. HVK Stevens maakte de onderstaande selectie van beleidskeuzes die voor u en/of voor uw organisatie van praktisch belang kunnen zijn:

Horizontaal Toezicht

Het huidige horizontaal toezicht gaat anders worden ingericht:

• Voor de honderd grootste en meest complexe bedrijven komt het huidige handhavingsconvenant te vervallen en wordt dat vervangen door een individueel toezichtplan.

• Voor middelgrote ondernemingen (volgens de groottecriteria van artikel 2:397 BW) gaat een gemoderniseerd en aangescherpt convenant gelden met een beperkte looptijd van drie jaar. De aandacht zal daarbij meer komen te liggen op het proces voorafgaande aan de aangifte en minder op het achteraf beoordelen van de aangifte.

• Voor de overige, grote ondernemingen zal het horizontaal toezicht via de fiscaal dienstverlener worden vormgegeven. Dat zal gaan gelden voor nieuwe deelnemers aan horizontaal toezicht. Voor bestaande convenanten zal bepaald worden of en, zo ja, op welke manier wordt overgegaan op een zogenaamd “fiscaledienstverlenersconvenant”. Een dergelijk convenant gaat inhouden dat de Belastingdienst zich bij haar controle gaat focussen op die gebieden waarop de fiscaal dienstverlener niet betrokken is geweest.

Stichtingen

De Belastingdienst heeft geconstateerd dat er 300.000 stichtingen/verenigingen zijn die voor geen enkele belasting aangifte doen. De Belastingdienst wil door middel van voorlichting deze stichtingen bewust maken van hun mogelijke belastingplicht. Ook zullen ze in dit verband vragenbrieven toesturen om de eventuele belastingplicht te kunnen beoordelen.

Rekening-courant directeur-grootaandeelhouder

In aanloop naar het wetsvoorstel over excessief lenen bij eigen vennootschap (onder andere rekening-courant) gaat de Belastingdienst in 2020 al extra aandacht besteden aan het onzakelijk gebruik van de rekening-courant door DGA’s. De aangiften IB en VPB van DGA’s en hun BV zullen hierbij in onderlinge samenhang worden beoordeeld.

Het aangekondigde wetsvoorstel van de staatssecretaris van Financiën, is door HVK Stevens beoordeeld en besproken in onze nieuwsbrief van 5 maart 2019 (link). In de consultatieronde hebben wij kritische kanttekeningen geplaatst over het wetsvoorstel, onder andere over de uitkering van dividenden als niet wordt voldaan aan de kapitaalklem doordat onvoldoende winstreserves in de vennootschap aanwezig zijn. Uiteraard zijn wij graag bereid om alle gevolgen van dit wetsvoorstel voor u in kaart te brengen en te kijken naar oplossingen wanneer deze nieuwe belastingregels negatieve gevolgen voor u blijken te hebben. Bij tijdige actie kan aanmerkelijkbelangheffing mogelijk nog worden voorkomen. Tijdige actie kan ook voordelig zijn gezien de verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief in 2020 naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%.

Programma Verhuld Vermogen

Ter voorkoming dat belastingplichtigen in de verleiding komen om inkomen en vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden wil de Belastingdienst actief de fiscale dienstverleners gaan informeren wat de consequenties zijn van het verhullen van vermogen. Speerpunten zijn constructies in belastingparadijzen, de woon- en vestigingsplaats van personen en vennootschappen en binnenlands verhuld vermogen dat bijvoorbeeld is ingebracht in (familie)stichtingen.

Ter voorkoming van misverstanden wijst HVK Stevens erop dat het gebruik van een vennootschappelijke structuur ten behoeve van privacy- en vermogensbescherming niet gelijkgesteld dient te worden met het verhullen van vermogen in de zin van het gelijkluidende programma van de Belastingdienst. Het gebruik van een vennootschappelijke structuur die als één van haar doelen heeft het beschermen van privacy of vermogen, is in de regel namelijk altijd afgestemd met de Belastingdienst.

Invoer van textiel en schoenen

Bedrijven die textiel en schoenen invoeren krijgen in 2020 extra aandacht van de douane. Waar bij dergelijke bedrijven een verhoogd risico speelt, zal de douane meer bewijs vragen over de waarde en de oorsprong van die goederen, bijvoorbeeld in de vorm van facturen, koopcontracten en oorsprongscertificaten. Ook kan de douane financiële zekerheid verlangen vóórdat deze goederen verder vervoerd mogen worden.

 

Voor de volledige nieuwsbrief in PDF klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving