HVK Stevens
30/03/2020 HVK Stevens

Notaris, een vitaal beroep?

Het COVID-19 virus verspreidt zich steeds verder. De nationale en internationale impact van het virus is groot en het is een gekke en onzekere tijd. De Nederlandse regering heeft de afgelopen tijd strenge maatregelen moeten nemen om het coronavirus zo veel als mogelijk te kunnen controleren. Deze maatregelen hebben grote impact op onze maatschappij, uw organisatie en vanzelfsprekend ook op ons kantoor.

Inmiddels heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie laten weten dat de notariële dienstverlening ook onder de vitale beroepsgroepen valt. Neem bijvoorbeeld een persoon met een zwakke gezondheid die een testament op wilt maken of een levering met een termijn. Notariële dienstverlening waarbij uitstel niet mogelijk is, valt onder de noemer ‘noodzakelijk overheidsproces’ en is een onmisbare factor in de maatschappij.

Binnen HVK Stevens werkt iedereen zoveel mogelijk thuis. Wij hebben de noodzakelijke minimumbezetting op kantoor om volledig operationeel te zijn voor alle handen notarieel werk. Hierbij kunt u denken aan passeren, legaliseren etc., uiteraard met in achtneming van alle voorschriften en maatregelen vanuit het kabinet. Verder hebben wij alle ICT-middelen tot onze beschikking om onze werkzaamheden vanuit huis op te kunnen pakken, zodat lopende en toekomstige zaken goed kunnen worden afgerond.

Heeft u vragen? Wij zijn gewoon bereikbaar en wij helpen u graag. HVK Stevens biedt onder andere een hoogwaardige quickscan van (commerciële) contracten op zoek naar overmachtclausules. Deze quickscan bieden wij u volledig kosteloos aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: