19/09/2018

Prinsjesdag 2018 – Anbi’s

Anbi’s

Gisteren zijn de fiscale plannen van het kabinet voor 2019 en verder bekendgemaakt (zie het nieuwsbericht hier). Voor anbi’s zijn er op het eerste gezicht nagenoeg geen maatregelen genomen. De uitwerking van de kabinetsbrief van dit voorjaar over anbi’s en giftenaftrek zal dus op een later moment worden vormgegeven.

Desondanks is er een belangrijke aanpassing die van belang kan zijn voor veel anbi’s: de giftenaftrek zal vanaf 2020 niet meer tegen (ca.) 52% in aftrek kunnen worden gebracht. Deze aftrekpost zal (net als andere aftrekposten) langzamerhand worden afgebouwd tot het tarief in de eerste schijf, te weten 37,05%. Dit kan impact hebben op de fondsenwerving van veel anbi’s, zeker als zij particulieren vragen om méér te geven vanwege de giftenaftrek. Tot op heden kon een goed doel een gulle gever aanmoedigen om zijn gift te verdubbelen, zonder extra kosten (als hij of zij gebruik zou maken van de periodieke giftenaftrek in het hoogste tarief). Als de plannen doorgaan, kan het goede doel nog slechts vragen om een verhoging van maximaal 58%, zonder dat dit tot extra kosten zou leiden. Op deze manier gaan goede doelen in feite meebetalen aan de verlaging van de inkomstenbelasting.

Een andere maatregel, die wel positief is, is de beoogde verhoging van de vrijwilligersregeling met 200 euro op jaarbasis. Vrijwilligers bij anbi’s en dergelijke mogen op basis hiervan onbelast vergoed gaan worden tot max. 1700 euro per jaar (max. 170 euro per maand).

Een laatste mogelijk relevante maatregel is de vergroting van de mogelijkheden van de fiscus om begunstigden aansprakelijk te stellen voor belastingschulden van de gever, of van een geliquideerde vennootschap. Ook komen er meer mogelijkheden om aanslagen op te leggen in het geval van ontbonden entiteiten en om informatie te vergaren bij bestuurders e.d. In bepaalde gevallen kan dit ook van belang zijn voor bijvoorbeeld stichtingen.

Mocht u nog vragen hebben over de gevolgen van Prinsjesdag voor uw organisatie, dan verneem ik dat graag.

Hartelijke groet,

Wilbert van Vliet

Meer informatie over anbi’s vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving