21/05/2019

Implementatiebesluit UBO-register

Vandaag is een implementatiebesluit gepubliceerd met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). Waar de implementatiewet de registratieverplichting voor UBO’s regelt, zijn in dit besluit de zaken omtrent het register zelf deels verder uitgewerkt. Hierbij kan worden gedacht aan de bandbreedtes waarin de omvang van het belang van de UBO wordt aangegeven, de te overleggen onderbouwende documentatie en het afschermingsmechaniek voor minderjarige en andere handelingsonbekwame personen en personen die door de publicatie een onevenredig risico lopen. De internetconsultatie op dit implementatiebesluit staat open tot 1 juli 2019.

In de richtlijn voor de invoering van het UBO register is opgenomen dat afscherming van de openbare gegevens van een UBO mogelijk is indien deze door de publicatie een onevenredig risico loopt. In het vandaag gepubliceerde implementatiebesluit is opgenomen dat het aantonen van dit onevenredige risico niet vormvrij is. In het implementatiebesluit wordt verduidelijkt dat voor de bepaling welke personen op deze grond voor de afscherming van de informatie in het UBO register in aanmerking komen, wordt aangesloten bij de lijst van personen die de overheid op grond van de Politiewet 2012 beveiligt. Deze lijst van personen zal bij een verzoek om afscherming op deze grond worden gecontroleerd door de Kamer van Koophandel. Dat is veel stringenter dan op basis van de richtlijn mogelijk is. Afscherming lijkt dan ook niet eenvoudig.

Voor het concept implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving