HVK Stevens
21/05/2019 HVK Stevens

Implementatiebesluit UBO-register

Vandaag is een implementatiebesluit gepubliceerd met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). Waar de implementatiewet de registratieverplichting voor UBO’s regelt, zijn in dit besluit de zaken omtrent het register zelf deels verder uitgewerkt. Hierbij kan worden gedacht aan de bandbreedtes waarin de omvang van het belang van de UBO wordt aangegeven, de te overleggen onderbouwende documentatie en het afschermingsmechaniek voor minderjarige en andere handelingsonbekwame personen en personen die door de publicatie een onevenredig risico lopen. De internetconsultatie op dit implementatiebesluit staat open tot 1 juli 2019.

In de richtlijn voor de invoering van het UBO register is opgenomen dat afscherming van de openbare gegevens van een UBO mogelijk is indien deze door de publicatie een onevenredig risico loopt. In het vandaag gepubliceerde implementatiebesluit is opgenomen dat het aantonen van dit onevenredige risico niet vormvrij is. In het implementatiebesluit wordt verduidelijkt dat voor de bepaling welke personen op deze grond voor de afscherming van de informatie in het UBO register in aanmerking komen, wordt aangesloten bij de lijst van personen die de overheid op grond van de Politiewet 2012 beveiligt. Deze lijst van personen zal bij een verzoek om afscherming op deze grond worden gecontroleerd door de Kamer van Koophandel. Dat is veel stringenter dan op basis van de richtlijn mogelijk is. Afscherming lijkt dan ook niet eenvoudig.

Voor het concept implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: