18/07/2019

Vernieuwde Prospectusverordening

Nieuwe regelgeving per 21 juli 2019 omtrent het prospectus en bijbehorende reclame.

Scherpere regels prospectus ten aanzien van reclame

Vanaf 21 juli 2019 gelden er nieuwe regels (Prospectusverordening 2017/71/EG) voor het opstellen van een prospectus en voor reclame bij het prospectus, wanneer het prospectus door de AFM is goedgekeurd. Deze nieuwe regels zijn een uitwerking van de Europese richtlijn van ESMA.
Uit onderzoek blijkt dat reclame een belangrijke rol speelt bij beleggingsbeslissingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert of de reclame een goed beeld geeft van de informatie in het prospectus om ervoor te waken dat beleggers op een goede manier worden geïnformeerd. Bij aanbiedingen van obligaties, aandelen, en participaties in beleggingsfondsen waarvoor een goedgekeurd prospectus nodig is, wordt bijna altijd reclame opgesteld. Reclame wordt door de AFM breed omschreven en omvat onder andere brochures, (tv) advertenties, flyers en websites maar ook (mondelinge) informatie die gegeven wordt tijdens roadshows en interviews. Deze reclame moet aan bepaalde regels voldoen en de AFM heeft de regels hiervoor nu verder uitgewerkt. De regels zijn aangescherpt en duidelijker geworden. Zo moet het woord ‘reclame’ op een prominente plek staan en er moeten bepaalde waarschuwingen opgenomen worden.

Aandachtspunten van de nieuwe verordening

Juistheid – Het is belangrijk dat juist wordt omschreven of een uitgevende instelling onder toezicht van de AFM staat of niet.

Misleiding – Goedkeuring van een prospectus of het hebben van een vergunning betekent niet dat de toezichthouder de stukken inhoudelijk heeft beoordeeld. Het is dus geen kwaliteitskeurmerk en de AFM beveelt geen beleggingen aan of ondersteunt deze niet.

Evenwichtigheid – Reclame of andere uitingen mogen geen onevenwichtig beeld van de informatie in het prospectus geven.

In overeenstemming met prospectus – Alle informatie die wordt gedeeld dient consistent te zijn met de informatie uit het prospectus.

Risicofactoren

De nieuwe Prospectusverordening vereist dat alle risico’s die voor een belegger van materieel belang zijn en die specifiek zijn voor de uitgevende instelling, worden opgenomen in het prospectus. Nieuw is dat de risicofactoren in categorieën ingedeeld moeten worden. Per categorie moeten dan de belangrijkste risico’s als eerste vermeld worden. Ook zijn er nadere eisen gesteld aan de wijze waarop de risico’s beschreven worden. De AFM volgt hierin de European Securities and Markets Authority (ESMA), wat betreft de richtlijnen voor het toetsen van de risicofactoren. De richtlijnen helpen bij het opstellen van de risicofactoren.

Begrijpelijkheid van het prospectus

Aan de begrijpelijkheid worden nu ook nadere eisen gesteld. Het prospectus moet geschreven worden in begrijpelijke taal en onnodige herhaling mag bijvoorbeeld niet. De structuur van het prospectus moet ook bijdragen aan de begrijpelijkheid.

Wijzigingen in de vorm van het prospectus

Belangrijke veranderingen in de Prospectusverordening per 21 juli 2019 hebben betrekking op de vorm van het prospectus. De samenvatting mag niet meer dan 7 pagina’s bevatten, deze hoeft niet meer als tabel gepresenteerd te worden en deze moet uit vier afdelingen bestaan:

  • de uitgevende instelling;
  • de effecten;
  • de aanbieding of toelating tot de handel en;
  • enkele verplichte waarschuwingen.

Prospectusplicht en vrijstellingen

Om te bepalen of er sprake is van een prospectusplicht, zijn de begrippen ‘effect’, ‘aanbieding aan publiek’ en in geval van het toelaten tot de handel ‘gereglementeerde markt’ van belang. Deze begrippen worden in de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd. Er zijn een aantal vrijstellingen op de prospectusplicht, te weten onder andere:

  • aanbiedingen die alleen gericht zijn aan gekwalificeerde beleggers
  • aanbiedingen die gericht zijn aan, per lidstaat, minder dan 150 natuurlijke personen of rechtspersonen die geen gekwalificeerde beleggers zijn
  • aanbiedingen van effecten met een nominale waarde per eenheid van ten minste €100.000
  • aanbiedingen waarbij beleggers voor minimaal €100.000 aan effecten moeten aankopen
  • aanbiedingen met een totale tegenwaarde van minder dan €5 miljoen (waaraan wel nadere voorwaarden zijn verbonden)

Per 1 oktober 2017 is de vrijstellingsgrens verhoogt van EUR 2,5 naar EUR 5 miljoen. Dit betekent dat de totale waarde van de aanbiedingen van in een groep verbonden groepsmaatschappijen berekend over een periode van 12 maanden onder de EUR 5 miljoen moet blijven om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling. Aanbiedingen die onder deze vrijstelling worden gedaan moeten wel vooraf worden gemeld bij de AFM. Ook zijn aanbieders verplicht gegevens te verstrekken aan beleggers met gebruik van een informatiedocument dat in de bijlage van de vrijstellingsregeling is opgenomen. Dit document dient ook te worden verstrekt aan de AFM bij de melding. Ondernemingen die voor een activiteit gebruik maken van een vrijstelling van het toezicht moeten in vermeldingsuitingen een verplicht vrijstellingssymbool opnemen.

Prospectus en/of investeringsmemorandum (IM) door HVK Stevens

HVK Stevens heeft ruime kennis en ervaring met de juridische, fiscale en financieel commerciële aspecten van transacties en investeringen. Zoals een beursgang, fusie, overname, het opzetten van een fonds of aantrekken van financiering. Door de geïntegreerde benadering kan HVK Stevens u een duidelijk beeld geven van wat er allemaal komt kijken bij een dergelijke transactie of financiering en u adequaat en efficiënt bijstaan gedurende een dergelijk proces.

Voor de volledige nieuwsbrief klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving