WEBINAR

Datum: donderdag 13 augustus 2020
Tijd: van 12:00 uur tot 12:45 uur
Onderwerp: UBO-register en privacy-structuren
Aanmelden: via deze link

UBO-register en privacy-structuren 

Datum: dinsdag 30 juni 2020
Tijd: van 12:00 uur tot 12:45 uur

Bent u aandeelhouder, bestuurder, bedrijfsjurist, verantwoordelijk voor het doorvoeren van wijzigingen in het Handelsregister binnen uw organisatie, werkzaam in het notariaat, de advocatuur, de trust of financiële sector, dan is dit bericht voor u!

Aanstaande dinsdag is het zover: de Eerste Kamer gaat stemmen over het UBO-register. De verwachting is dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen. Er zijn 1,5 miljoen organisaties in Nederland en het UBO-register heeft impact op de meeste daarvan. B.V.’s,  N.V.’s, stichtingen, verenigingen, v.o.f.’s, STAK, maatschap, C.V.’s, ANBI’s, kerkgenootschappen: al deze organisaties moeten straks hun UBO’s registreren.

Het UBO-register wordt een centraal bijgehouden en openbaar register waarin uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten worden geregistreerd. Er worden verplichtingen gecreëerd voor:

– de UBO om mee te werken;

– de verantwoordelijken voor het doorvoeren van wijzigingen in het Handelsregister binnen een organisatie (bestuurders, bedrijfsjuristen) om gegevens door te geven, te monitoren en te wijzigen; en

– Wwft-instellingen om de gegevens te controleren en het te melden als die niet juist staan ingeschreven.

Wij merken dat er veel vragen zijn vanuit de praktijk over het UBO-register en de gevolgen daarvan. Wij organiseren derhalve drie webinars over dit thema.

Aanmelden
In dit eerste webinar licht Alycke Kootstra toe wat het UBO-register is, wie als UBO kwalificeert en geregistreerd moet worden, wie het register mag inzien en wie voor het houden en vullen van het register verantwoordelijk – en aansprakelijk – zullen zijn.

Host: Alycke Kootstra

Inhoud
– Wat is het UBO-register

– Welke gegevens worden geregistreerd en openbaar

– Wie kwalificeert als UBO (UBO-definitie) met voorbeelden structuren

– Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor inschrijving, monitoring en wijziging van de UBO gegevens

– Uitzonderingen en afschermingsmogelijkheden

– Wat u moet doen wanneer het UBO-register in werking treedt

hvk-stevens-logomarklichtgrijs